emotional motivation of learning

emotional motivation of learning
emocinė mokymosi motyvacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinis žmogaus veiklos ir elgesio kryptingumo veiksnys. Aukštesnieji jausmai (doroviniai, intelektiniai, estetiniai) stereotipiškai motyvuoja elgesį pagal išugdytą žmogaus būdą. Pareiga ir atsakomybė, patriotizmas yra svarbus mokymosi, veiklos mokykloje variklis. Ne mažiau reikšmingi intelektiniai (nuostabos, abejojimo, naujumo ir kt.) ir estetiniai (harmonijos, komiškumo, gracingumo ir kt.) jausmai. Mokykloje dažnos nuolatinės baimės ir nerimo emocijos. Su šiomis emocijomis susiję frustracijos, būsenos, kai žmogui atrodo neprasminga toliau stengtis įveikti sunkumus, spręsti problemas, siekti tikslo. Tokiais atvejais sakoma: „viskas veltui“, „blogiau būti negali“. Frustracijos pasireiškia gynyba. Agresija gali būti nukreipta ne į tiesioginę kliūtį, bet ir į kitus daiktus, žmones. Kartais ji reiškiasi kartu su vandalizmu – materialinių ir kultūrinių vertybių niokojimu ar net sunaikinimu. Kai nesiseka įveikti sunkumų gali reikštis regresija – nebrandus elgesys, mokymosi ir darbo rezultatų blogėjimas (sakoma „viskas krinta iš rankų“). Pasireiškus fiksuotai reakcijai, mokinys sutrinka, mechaniškai ką nors daro, nebepajėgia ramiai atlikti užduoties. Fiksuotas elgesys gerai matyti, kai laikas baigiasi, o uždavinys dar neišspręstas. Mąstymas tarsi sustoja, paralyžiuojama atmintis. Tokie sunkumai sukelia apatiją, o kartais ir depresiją. Mokinys niekuo nesidomi, jam viskas nuobodu. Jis gali ištisas dienas gulėti lovoje, nieko nekalbėti ir pan. Kai kuriuos mokinius frustracijos tolina nuo mokyklos gyvenimo, žmonių, verčia bėgti iš mokyklos, net iš namų. Tai egresijos reakcijos. Kiti bando įveikti frustracijos būsenas pasitelkdami vaizduotę, įtikinėdami save, kad nieko neįvyko, kad viskas menkniekis. Valingesni mokiniai ramiai apsvarsto neįveikiamus sunkumus, susitaiko su jais ir kantriai kenčia. Frustracijos gali kilti ne tik dėl konfliktų su išorės jėgomis, bet ir dėl vidinių išgyvenimų, bejėgiškumo įveikti sunkumus, nesugebėjimo pasirinkti ką nors iš dviejų ar daugiau panašių dalykų, uždavinių, dėl neįveikiamų konfliktų tarp noro ir baimės juos realizuoti. Todėl mokykloje būtina vengti situacijų, kurios gali sukelti mokinių frustracijas, nenorą mokytis, mokyklos atžvilgiu neigiamą motyvaciją. Savotiškas frustracijų atvejis yra stresas. Priešinga stresui būsena – atsipalaidavimas. Jis stiprina mokymosi motyvaciją, sudaro sąlygas pedagoginei įtaigai, lengvina išmokimą. Gerai, kai mokymo procese siekiama mokinių fizinio ir psichinio atsipalaidavimo, skatinamos teigiamos emocijos, žaidimo nuotaika. Toks nusiteikimas daro atmintį imlesnę. Ryškus emocinės motyvacijos pavyzdys yra afektas. Jis tiesiogiai veikia žmogaus elgesį ir nukreipia tinkama kryptimi. Afektyvūs vaikai silpnai kontroliuoja savo elgesį: smurtauja, įžeidinėja draugus ir suaugusiuosius, netinkamai elgiasi per pamokas, mokosi priešokiais arba visai nesimoko, valkatauja ir pan. Jiems gali padėti relaksopedija. Nuotaikos palaiko ir net nukreipia veiksmus. Vienas nuotaikų atvejis yra nusiteikimas. Tai ilgalaikė emocinė nuostata, skatinanti aktyvumą. Nusiteikęs mokinys gali ištisus metus atkakliai šalinti savo mokymosi spragas arba visiškai nesirūpinti pažanga. atitikmenys: angl. emotional motivation of learning vok. emotionale Lernmotivation rus. эмоциональная мотивация учения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • motivation — motivational, adj. motivative, adj. /moh teuh vay sheuhn/, n. 1. the act or an instance of motivating. 2. the state or condition of being motivated. 3. something that motivates; inducement; incentive. [1870 75; MOTIVE + ATION] * * * Factors… …   Universalium

  • learning theory — ▪ psychology Introduction       any of the proposals put forth to explain changes in behaviour produced by practice, as opposed to other factors, e.g., physiological development.       A common goal in defining any psychological (psychology)… …   Universalium

  • Emotional intelligence — (EI) is a skill or ability in the case of the trait EI model, a self perceived ability to identify, assess, and control the emotions of oneself, of others, and of groups. Various models and definitions have been proposed of which the ability and… …   Wikipedia

  • Motivation — For other uses, see Motivation (disambiguation). Timeline of theorists about student motivation Motivation is the driving force by which humans achieve their goals. Motivation is said to be intrinsic or extrinsic …   Wikipedia

  • E-learning — For the term online learning as used in machine learning, see Online machine learning. E learning comprises all forms of electronically supported learning and teaching. The information and communication systems, whether networked learning or not …   Wikipedia

  • Electronic learning — (or e Learning or eLearning) is a type of education where the medium of instruction is computer technology. In some instances, no in person interaction takes place. E learning is used interchangeably in a wide variety of contexts. In companies,… …   Wikipedia

  • Nonformal learning — Non formal learning is a distinction in learning between formal and informal learning. It is learning that occurs in a formal learning environment, but that is not formally recognised. It typically involves workshops, community courses, interest… …   Wikipedia

  • Student-centred learning — Schools portal Education portal …   Wikipedia

  • Digital Game-based Learning — abgekürzt DGBL ist, abstrakt bezeichnet, die Synthese von Wissenvermittlung und Spielen (als Form von aktiver Unterhaltung , engl. gameplay) von Computer und Videospielen. Konkret versucht DGBL das Lern und Motivationpotential von digitalen… …   Deutsch Wikipedia

  • Principles of learning — Educational psychologists have identified several principles of learning, also referred to as laws of learning, which seem generally applicable to the learning process. These principles have been discovered, tested, and used in practical… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”